Kontingent

På generalforsamlingen d. 22. marts 2022 blev kontingentet godkendt til 800,- kr. årligt.