Velkommen

Velkommen til Grundejerforeningen Store Klaus

 • Grundejerforeningen omfatter ejendommene fra nr. 31 til nr. 99 og har 46 husstande. Området omfatter stamvejen og 3 vænger.
 • Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, Formand er pt. Christian Kristensen i nr. 35. Han kan træffes på tlf.: 29 45 14 49 , og på mail:
  christiankristensen@gmail.com.
 • Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser fra beboerne om stort og småt, også billeder fra området.
 • Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og kontingentet er pt. fastsat til 800,00 kr. (2016).
 • Vedligehold af området: Det påhviler Odense Kommune at vedligeholde stamvejen, medens de 3 vænger skal vedligeholdes af Grundejerforeningen. Størstedelen af kontingentet hensættes til vedligehold af vængerne.

Grundejerforeningen har en hjemmeside: storeklausodense.dk.  Her kan du finde alle relevante oplysninger om:

 • Vedtægter for foreningen.
 • Bestyrelsens sammensætning.
 • Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 • Informationer fra bestyrelsen.
 • Stort og småt fra foreningen og området.
 • Links
 • Billeder

Vi håber, at du/I vil føle jer velkomne på Store Klaus,

Med venlig hilsen

Christian Kristensen, formand.

[PDF-version]