Indkaldelse til generalforsamling 2024

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 2024

Referat af Bestyrelsesmøde 10. januar 2024

Udgivet i Bestyrelsesmødereferater | Kommentarer lukket til Referat af Bestyrelsesmøde 10. januar 2024

Referat af Bestyrelsesmøde 26. september 2023

Udgivet i Bestyrelsesmødereferater | Kommentarer lukket til Referat af Bestyrelsesmøde 26. september 2023

Notat fra møde med bestyrelsen for Jernalderlandsbyen 3. maj 2023

En del beboere har ytret utilfredshed og bekymring i forhold til Jernalderlandsbyens ”Odin Odenses Projekt Krongaard”.

Derfor har bestyrelsen fra Jernalderlandsbyen inviteret Grundejerforeningens bestyrelse til et møde d. 3. maj i Jernalderlandsbyen for at drøfte situationen.

Formanden fra Jernalderlandsbyens bestyrelse bød velkommen og gennemgik projektet.

Der skal i indeværende år søges fondsmidler til finansiering af gård samt køb af gård.

Herefter kommer en planlægningsfase, hvor der vil foregå en del myndighedsbehandling. Herunder ændring af lokalplan, VVM-undersøgelser, høringsfase, godkendelse af nye tilkørselsforhold til gården samt byggetilladelse.

Grundejerforeningens bestyrelse orienterede herefter om de bekymringer, som har været nævnt enten ved Generalforsamlingen eller i uformelt regi på gaden.

Overordnet er det opfattelse at den største bekymring går på det nye stisystem ned igennem ådalen og ikke på aktiviteterne på eller omkring selve gården. Utrygheden omhandler hovedsageligt:

  • Støjniveau
  • Det visuelle udtryk og indkig i haverne
  • Antal gående på stisystemet
  • Dyre- og planteliv
  • Trafik og parkering på Store Klaus

Bestyrelsesmedlemmerne fra Jernalderlandsbyen kunne berolige ift. trafik og parkering på Store Klaus. Det er planen at trafik og parkering trækkes op til gården. Der vil ikke være mulighed for entré på Store Klaus, hvis projektet gennemføres. Dog vil ansatte, skolebusser samt biler med handicapskilte stadig kunne parkere på Store Klaus.

Der var mellem de to bestyrelser enighed om at holde en tæt kontakt og løbende holde Grundejerforeningens bestyrelse informeret, når der sker udvikling i projektet.

Helt konkret vil de to formænd jævnligt være i dialog og invitere alle grundejerne til informations-/dialog-møder, hvor projektets udvikling drøftes.

Grundejerforeningen imødekom ligeledes forslaget fra Jernalderlandsbyen om en gåtur, hvor man planlægger stisystemet, når vandet står lavt nok. Herudover foreslog grundejerforeningens bestyrelse at Jernalderlandsbyen kunne visualisere broforløbet mere detaljeret, så drøftelsen kan blive mere konkret.

På vegne af Grundejerforeningens bestyrelse,

Charlotte Eg Eisenhardt, nr. 50                                  

Udgivet i Diverse | Kommentarer lukket til Notat fra møde med bestyrelsen for Jernalderlandsbyen 3. maj 2023

Notat fra møde med Odense Kommune vedr. Jernalderlandsbyen

Til Bestyrelsesmødet d. 18. april 2023 besluttede Bestyrelsen at Formanden for Grundejerforeningen skulle tage kontakt til Odense kommune for at søge information og vejledning vedrørende ”Odin Odenses Projekt Krongaard”.

En del beboere har ytret utilfredshed og bekymring i forhold til projektet og givet udtryk for usikkerhed omkring udviklingen i Jernalderlandsbyen samt tidshorisonten herfor.

Se det fulde notat fra mødet:

Udgivet i Diverse | Kommentarer lukket til Notat fra møde med Odense Kommune vedr. Jernalderlandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde 18. april 2023

Udgivet i Bestyrelsesmødereferater | Kommentarer lukket til Referat af Bestyrelsesmøde 18. april 2023

Referat af generalforsamlingen 2023

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Referat af generalforsamlingen 2023

Dagsorden Generalforsamling 2023

Vedhæftet er dagsorden for generalforsamlingen 2023, der afholdes 9. marts

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Dagsorden Generalforsamling 2023

Invitationer til juni 2022 på Store Klaus

Kære Grundejere på Store Klaus,

Juni er den store aktivitetsmåned og vi håber at i vil bakke op!🤸‍♂️🥳🌞

I inviteres hermed til følgende arrangementer:

  1. Lørdag d. 4. juni          Åben baghave i nr. 50 – Ingen tilmelding
  2. Søndag d. 19. juni       Jazz i baghaven i nr. 58 – Ingen tilmelding
  3. Torsdag d. 23. juni      Skt. Hans på Runderen  – SU. 18. juni

Ad 1. Åben baghave i nr. 50
Hvad er nu det for et rod der har været det sidste år foran nr. 50?!
Kom og se det næææsten færdige resultat. Hvis vejret  tillader det, vil der være snobrød til børnene og forfriskninger til alle.
Ingen tilmelding – Bare kom venstre om huset til baghaven mellem kl. 13.00 og 16.00. Nye som gamle – Alle er inviteret.

Da Odins Race løber af stablen samme dag, forventer vi god underholdning fra 1. parket, da deltagerne skal igennem søen for at komme i mål🌊
I kan også selv deltage – Vi hepper på jer 💪

Læs mere her: https://my.raceresult.com/181548/info

Ad 2. Jazz i baghaven i nr. 58
Det andet arrangement, er gentagelsen af succesen fra tidligere år, hvor det hyggelige ”Odin Jazzband” inviterer til intim-koncert i baghaven på Store Klaus 58.
Alle vi grundejere er så heldige at være inviteret (Så ved Niels Erik at han ikke får klager over støj🙉).

Koncerten starter kl. 15.00 og varer en lille time.
Medbring stole eller tæpper.
Ingen tilmelding – Bare kom om i baghaven – det er gratis.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses.

Ad 3. Skt. Hans på Runderen
Vedhæftet er en Skt. Hans-invitation, som igen i år er mest på børnenes præmisser. Vi håber at det fortsat kan understøtte mulighederne for at danne de gode relationer på tværs.

og følg med på FB:

Grundejerforeningen Store Klaus. Odense.

https://www.facebook.com/groups/101541363789826

Rigtig god sommer!🌞

På vegne af Bestyrelsen og Odin Jazzband,

Charlotte Eisenhardt, 50

Udgivet i Diverse | Kommentarer lukket til Invitationer til juni 2022 på Store Klaus

Referat af generalforsamlingen 2022

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Referat af generalforsamlingen 2022