Notat fra møde med bestyrelsen for Jernalderlandsbyen 3. maj 2023

En del beboere har ytret utilfredshed og bekymring i forhold til Jernalderlandsbyens ”Odin Odenses Projekt Krongaard”.

Derfor har bestyrelsen fra Jernalderlandsbyen inviteret Grundejerforeningens bestyrelse til et møde d. 3. maj i Jernalderlandsbyen for at drøfte situationen.

Formanden fra Jernalderlandsbyens bestyrelse bød velkommen og gennemgik projektet.

Der skal i indeværende år søges fondsmidler til finansiering af gård samt køb af gård.

Herefter kommer en planlægningsfase, hvor der vil foregå en del myndighedsbehandling. Herunder ændring af lokalplan, VVM-undersøgelser, høringsfase, godkendelse af nye tilkørselsforhold til gården samt byggetilladelse.

Grundejerforeningens bestyrelse orienterede herefter om de bekymringer, som har været nævnt enten ved Generalforsamlingen eller i uformelt regi på gaden.

Overordnet er det opfattelse at den største bekymring går på det nye stisystem ned igennem ådalen og ikke på aktiviteterne på eller omkring selve gården. Utrygheden omhandler hovedsageligt:

  • Støjniveau
  • Det visuelle udtryk og indkig i haverne
  • Antal gående på stisystemet
  • Dyre- og planteliv
  • Trafik og parkering på Store Klaus

Bestyrelsesmedlemmerne fra Jernalderlandsbyen kunne berolige ift. trafik og parkering på Store Klaus. Det er planen at trafik og parkering trækkes op til gården. Der vil ikke være mulighed for entré på Store Klaus, hvis projektet gennemføres. Dog vil ansatte, skolebusser samt biler med handicapskilte stadig kunne parkere på Store Klaus.

Der var mellem de to bestyrelser enighed om at holde en tæt kontakt og løbende holde Grundejerforeningens bestyrelse informeret, når der sker udvikling i projektet.

Helt konkret vil de to formænd jævnligt være i dialog og invitere alle grundejerne til informations-/dialog-møder, hvor projektets udvikling drøftes.

Grundejerforeningen imødekom ligeledes forslaget fra Jernalderlandsbyen om en gåtur, hvor man planlægger stisystemet, når vandet står lavt nok. Herudover foreslog grundejerforeningens bestyrelse at Jernalderlandsbyen kunne visualisere broforløbet mere detaljeret, så drøftelsen kan blive mere konkret.

På vegne af Grundejerforeningens bestyrelse,

Charlotte Eg Eisenhardt, nr. 50                                  

Dette indlæg blev udgivet i Diverse. Bogmærk permalinket.